Corona

Het is alweer zes weken geleden, dat we de eerste maatregelen omtrent de Coronacrisis te horen hebben gekregen. Het voelt allemaal als veel langer, bijna als levende geschiedenis; de onbekendheid met het virus, de maatregelen, het door voortschrijdend inzicht veranderende beleid en de continuïteit in de zorg voor de kinderen. Het zijn tijden, zoals we die nog nooit meegemaakt hebben en vraagt veel van ieders aanpassingsvermogen. Het is niet meer wat het was en dit virus brengt, buiten het gevaar voor onze gezondheid, ook onzekerheid onder ons. We wensen u rust, wijsheid en kracht om deze periode goed door te komen. De afgelopen weken hebben we veel flexibiliteit van onze medewerkers gevraagd en ook aan u als ouder of verzorger van uw kind.  Onze noodopvang voor ouders met cruciale beroepen is open geweest in Capelle aan den IJssel,  maar met een andere capaciteit.

Deels hebben wij, het management van KDV het Kinderparadijs , u daarvan op de hoogte gehouden, maar het contact is grotendeels via de mentor van uw kind of onze assistent leidinggevende of locatie coördinator verlopen. We hebben gekozen voor het directe contact met onze medewerkers, die het dichts bij uw kind staan en waar u mogelijk een persoonlijk contact mee hebt.

Afgelopen dinsdag heeft de minister- president in de persconferentie weer een aantal maatregelen aangekondigd. In deze  persconferentie hebben wij te horen gekregen dat de kinderdagverblijven de deuren weer mogen openen. Hierbij ontvangt u meer informatie over hoe wij bij KDV het Kinderparadijs te werk zullen gaan.

Vanaf maandag 11 mei mogen wij de deuren weer openen van KDV en BSO het Kinderparadijs . Op dit moment is het Corona-virus nog steeds in ons land en moeten wij goed op de gezondheid en veiligheid van ons allemaal blijven letten.

Het kinderdagverblijf heeft de volgende aangescherpte maatregelen die wij moeten hanteren voor de veiligheid en gezondheid van alle kinderen, ouders en medewerkers:

  • Bij het brengen van uw kind: één van onze pedagogisch medewerkers zal uw kind aannemen vanuit de tuin, hier vandaan zal u kind naar de groep worden gebracht. Overdragen van informatie gaat via onze WhatsApp.
  • Bij het halen van uw kind: U kunt ons een WhatsApp versturen dat u uw kind komt halen zodat de pedagogisch medewerker van de groep uw kind de jas en schoenen aan kan doen zodat u uw kind bij het hek van de tuin, uw kind kan ophalen. Overdragen van informatie wordt gedaan via onze WhatsApp.

De buitenschoolse opvang heeft de volgende aangescherpte maatregelen die wij moeten hanteren voor de veiligheid en gezondheid van alle kinderen, ouders en medewerkers:

  • Bij het brengen van uw kind: één van onze pedagogisch medewerkers zal uw kind aannemen bij het blauwe hek aan de achterkant van het kinderparadijs, hier vandaan zal u kind naar de groep worden gebracht. Overdragen van informatie gaat via onze WhatsApp.
  • Bij het halen van uw kind: U kunt ons een WhatsApp versturen dat u uw kind komt halen zodat de pedagogisch medewerker van de groep uw kind kan vragen de jas en schoenen aan  te doen, zodat u uw kind bij het blauwe hek aan de achterkant van het kinderparadijs kan ophalen. Overdragen van informatie wordt gedaan via onze WhatsApp.