Oudercommissie

Het Kinderparadijs ziet opvoeden als een belangrijke en verantwoordelijke taak van ouders en medewerkers samen. Goede communicatie is daarbij essentieel, zodat we waardevolle informatie kunnen uitwisselen. Dat stelt u als ouder in staat om werk en opvoeding zo goed mogelijk te combineren en ons om de opvang van uw kind te blijven verbeteren. Daarom hebben ouders een belangrijke stem in de manier waarop het Kinderparadijs haar werk doet.

DE OUDERCOMMISSIE

Het Kinderparadijs heeft een oudercommissie, gevormd door ouders van kinderen die gebruik maken van onze opvangdiensten. De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen door mee te denken over wat we de kinderen bieden en hoe we dat doen. De oudercommissie signaleert en toetst en is een belangrijke informatiebron voor de medewerkers. Ze vormt een belangrijke schakel tussen ouders, pedagogische medewerkers en Het Kinderparadijs als geheel.

Notulen

De notulen van de verschillende vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen in te zien.  In de centrale hal van alle locaties staat er een map oudercommissie.

Interesse om deel uit te maken van de oudercommissie?

Heeft u interesse om deel uit te maken van de oudercommissie? Wilt u ook gebruik maken van uw recht op inspraak in belangrijke beleidszaken, meld u dan ook aan voor de oudercommissie! Vul het Aanmeldingsformulier Oudercommissie in en stuur het per email naar info@kdv-kinderparadijs.nl.