SISA

Het Kinderparadijs is aangesloten bij het Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (SISA). Hiermee verplichten we ons een signaal af te geven indien zorg bestaat om een kind of de omgeving waarin hij of zij opgroeit. Wanneer er bij meerdere hulpverleners zorg wordt geuit, is het van belang dat de hulpverlening goed op elkaar afgestemd wordt. Bij een ‘match’ worden de hulpverleners met elkaar in contact gebracht. Organisaties die bij SISA zijn aangesloten kunnen in het systeem aangeven dat zij met een kind bezig zijn. In het systeem wordt niet aangegeven wat er aan de hand is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de SISA website.