Ziekte, hygiene en veiligheid

Als kinderopvangorganisatie zijn er veel regels waar wij ons aan moeten houden. In de dagelijkse praktijk hebben wij het meest te maken met de regels voor hygiëne en veiligheid van de kinderen. In de ‘beleidsregels kwaliteit kinderopvang’ staat hoe groot de groepen in de dagopvang en buitenschoolse opvang mogen zijn en hoeveel kinderen een pedagogisch medewerker onder zijn of haar hoede mag hebben.

Voor de maximale groepsgrootte gelden op het kinderdagverblijf de volgende regels:

– Kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar: 12 kinderen.
– Kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar: 16 kinderen.

Voor het minimale aantal leidsters per stamgroep geldt:

KDV

  • babygroep Woezel en Pip in de leeftijd van 0 tot 2 jaar met max. 12 kinderen en 3 medewerkers
  • peutergroep Jip en Janneke in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met max. 12 kinderen en 2 medewerkers
  • Voor het minimale aantal leidster per stamgroep geldt:
  • babygroep in de leeftijd van 0 tot 2 jaar met minimaal 1 leidster per 4 kinderen
  • peutergroep in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met minimaal 1 leidster per 8 kinderen

BSO

  • BSO mini in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar met max. 20 kinderen en 2 medewerkers
  • BSO maxi in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar met max. 10 kinderen en 1 medewerkers

Voor het minimale aantal leidster per stamgroep geldt:

  • BSO mini in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar met minimaal 1 leidster per 10 kinderen
  • BSO maxi in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar met minimaal 1 leidster per 10 kinderen

Daarnaast zijn er voorschriften voor de werkwijzen van de medewerkers om de veiligheid en gezondheid tijdens de opvang te waarborgen. Jaarlijks inventariseren wij op locatie bij Het Kinderparadijs de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid. Er wordt hierbij gekeken in hoeverre de werkwijze, ruimten, materialen en ons beleid de gezondheid en veiligheid van de kinderen en medewerkers beschermen en risico’s inperken. Jaarlijks inspecteert de GGD of er voldaan wordt aan regels op het gebied van gezondheid en veiligheid. De inspectie rapporten van onze locatie staan in de centrale hal in de map GGD of kunt ze rustig thuis lezen door in te loggen op de website van LRK.