Ziekte, hygiene en veiligheid

Als kinderopvangorganisatie zijn er veel regels waar wij ons aan moeten houden. In de dagelijkse praktijk hebben wij het meest te maken met de regels voor hygiëne en veiligheid van de kinderen. In de ‘beleidsregels kwaliteit kinderopvang’ staat hoe groot de groepen in de dagopvang en buitenschoolse opvang mogen zijn en hoeveel kinderen een pedagogisch medewerker onder zijn of haar hoede mag hebben.

Voor de maximale groepsgrootte gelden op het kinderdagverblijf de volgende regels:

– Kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar: 12 kinderen.
– Kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar: 16 kinderen.

Voor het minimale aantal leidsters per stamgroep geldt:

– Groep van kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar: minimaal 1 leidster per 4 kinderen.
– Groep van kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar: minimaal 1 leidster per 5 kinderen.
– Groep van kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar: minimaal 1 leidster per 6 kinderen.
– Groep van kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar: minimaal 1 leidster per 8 kinderen.

Voor de BSO geldt dat er minimaal één begeleider per 10 kinderen moet zijn. Voor de maximale groepsgrootte gelden de volgende regels:

– Bij kinderen van 4 jaar tot einde basisschool: maximaal 20 kinderen in een groep.
– Bij kinderen van 8 jaar tot einde basisschool: maximaal 30 kinderen in een groep.

Daarnaast zijn er voorschriften voor de werkwijzen van de medewerkers om de veiligheid en gezondheid tijdens de opvang te waarborgen. Jaarlijks inventariseren wij op locatie bij Het Kinderparadijs de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid. Er wordt hierbij gekeken in hoeverre de werkwijze, ruimten, materialen en ons beleid de gezondheid en veiligheid van de kinderen en medewerkers beschermen en risico’s inperken. Jaarlijks inspecteert de GGD of er voldaan wordt aan regels op het gebied van gezondheid en veiligheid. De inspectie rapporten van onze locatie staan in de centrale hal in de map GGD of kunt ze rustig thuis lezen door in te loggen op de website van LRK.