De buitenschoolse opvang

Op onze buitenschoolse opvang (BSO) zijn kinderen van 4 tot en met 12 jaar van harte welkom. Voor kinderen die voor het eerst naar school gaan kan deze periode wel even wennen zijn. Een nieuwe omgeving, vreemde gezichten en veel nieuwe dingen om te leren. Na schooltijd is het dan ook belangrijk dat je kind goed opgevangen wordt en tot rust kan komen in een vertrouwde omgeving. Onze BSO is een plek weg van school waar kinderen kunnen en mogen ontspannen. Vooral voor de allerjongsten is dat erg fijn. Wij zien dat kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar hun eigen interesses gaan ontdekken en wij stimuleren en ondersteunen ze daarbij aan alle kanten.

Kindgericht werken is ook bij de BSO van Het Kinderparadijs het belangrijkste uitgangspunt. Er zijn bij de BSO tal van spelmogelijkheden, creatieve activiteiten en sportieve uitdagingen. De activiteiten zijn zowel binnen- als buiten én afgestemd op leeftijden en interesses. De kinderen mogen hierbij hun eigen voorkeur aangeven. Bij de BSO van Het Kinderparadijs is er één groep van 4 tot 12 jaar. Voor de jongere kinderen ligt het accent veelal op huiselijkheid, geborgenheid en ontspanning. Voor de oudere kinderen ligt het accent op het spelen met vriendjes en vriendinnetjes en zoeken uitdagende activiteiten.

Ophalen & Brengen

Wij halen en brengen uw kinderen van en naar onderstaande scholen. Ook verzorgen wij de tussenschoolse opvang (TSO).

  • De Vijfster
  • De Wonderwind
  • De Ontmoeting
  • De Esch
  • Obs West
  • De Capelse Schoolvereniging
  • J.A. Bijloschool
  • De Stelberg
  • PCB De Fontein

Diverse activiteiten

Op onze BSO zijn er verschillende soorten activiteiten. Soms bepalen kinderen zelf waarmee ze bezig willen zijn en soms hebben de pedagogisch medewerkers een spel voorbereid. Daarnaast verzorgen we ook speciale activiteiten waar de kinderen zich voor kunnen inschrijven. Deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor andere kinderen in de school of wijk.

Na schooltijd en in schoolvakanties

De BSO is geopend aansluitend op de schooltijden en hele dagen in de schoolvakanties (tot 18.00 uur).

Tijdens de schoolvakanties kan uw kind gebruik maken van onze vakantieopvang. Uw kind wordt die dagen vóór 10.00 uur verwacht op de BSO in verband met eventuele uitstapjes. Voor eten wordt gezorgd en de extra kosten van de uitstapjes zitten inbegrepen in de prijs.

Data vakantieopvang
We bieden vakantieopvang tijdens alle schoolvakanties, behalve op de sluitingsdagen.

Extra openstelling
Ook als de school dicht is in verband met een roostervrije- en/ of studiedag, kan uw kind tussen 07.00 uur en 18.30 uur terecht op de BSO. We noemen dit extra openstelling. U dient twee weken van tevoren bij de pedagogisch medewerkers aangeven als u kind hiervan gebruik gaat maken. Als u uw kind hier namelijk voor afmeldt, kan een ander kind op deze dag extra komen.

De kosten
Voor onze tarieven verwijzen wij naar onze prijslijsten.