Het kinderdagverblijf

Op het kinderdagverblijf van Het Kinderparadijs bieden wij dagopvang voor kinderen tot en met 4 jaar. Wij bieden hele en halve opvang aan. Bij Het Kinderparadijs is het kind altijd het uitgangspunt. Vaste pedagogisch medewerkers begeleiden de groepen. Bij de groepsindeling houden we rekening met de ontwikkelingsfasen van de kinderen. We laten de situatie bij de dagopvang zo goed mogelijk aansluiten op de thuissituatie en een goed oudercontact is daarom erg belangrijk.

Het KDV is open van 7:00 tot 18:00 uur. Verlengde opvang van 18:00-18:30 uur is mogelijk en dient 14 dagen van te voren te worden aangemeld.

Goed geschoolde pedagogische medewerkers

Zoals U leest, leggen we de lat hoog. Om zo’n hoge standaard waar te maken, moet U wel wat in huis hebben. Onze medewerkers werken vanuit hun kennis over kinderen, onze jarenlange ervaring en de inspiratie uit ons pedagogisch gedachtegoed. Zij hebben een uitgebreid scholings- en begeleidingsprogramma doorlopen. We blijven ze voortdurend prikkelen en hun kennis vergroten.

Verantwoorde omgang met kinderen

Kinderen zijn krachtig en competent. Ze zijn van nature nieuwsgierig, willen ontdekken en contact maken. Het zijn kleine wetenschappers: creatieve geesten en ontwikkelaars van kennis. Vanaf de eerste dag na hun geboorte zijn kinderen gericht op het maken van sociale contacten en op het uitlokken van reacties.  Bij Het Kinderparadijs zien we uw baby voor vol aan en stimuleren hem of haar zich te ontwikkelen. We geven het kind veel persoonlijke aandacht zodat dit gebeurt op zijn of haar eigen manier, in zijn of haar eigen tempo, passend bij zijn of haar karakter en talenten. Wij zorgen dat uw kind zich veilig voelt en met plezier op ontdekkingstocht gaat. Het Kinderparadijs geeft uw kind de kans zich spelenderwijs te ontwikkelen tot een gelukkig, krachtig en sociaal vaardig mens!  Rust en regelmaat ervaren jonge kinderen als houvast. De vaste routines en momenten voor spelen, muziek, rusten en eten bieden structuur. Dit geldt vooral voor de dreumesen en de peuters. Bij baby’s houden we zoveel mogelijk het ritme van de thuissituatie aan.

We bieden uw baby een aanvullende omgeving op thuis vol met mogelijkheden. Bij ons maakt uw kind immers andere dingen mee, wordt het actief uitgedaagd en ontwikkelt het zich door de contacten met andere kinderen en volwassenen. Dat maakt de opvang bij Het Kinderparadijs tot een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. Wij vinden het contact met u als ouder dan ook heel belangrijk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw baby zich prettig voelt en natuurlijke overgangen maakt naar een volgende stap in zijn of haar leven. Mocht u het plezierig vinden om ideeën uit te wisselen over de opvoeding van uw baby, praat gerust met onze pedagogische medewerkers hierover.

Ruimte voor de kinderen

De groepsruimten zijn veilig, gezellig, vertrouwd en uitnodigend. Wij willen de zelfstandigheid van de kinderen vergroten door hen bewegingsvrijheid en uitdaging te bieden. Ook kan elk kind zich even terugtrekken als het daar behoefte aan heeft.

Onze opvang is kindgericht en van hoge kwaliteit; wij stimuleren u kind van jongs af aan zich te ontwikkelen en plezier te maken via kleine en grote activiteiten, aansluitend op zijn of haar belevingswereld. We zien kinderen voor vol aan.