Sluitingsdagen

Het Kinderparadijs is een aantal dagen per jaar gesloten. Onderstaand overzicht geeft u een duidelijk beeld van de sluitingsdagen in 2020:

Sluitingsdagen Het Kinderparadijs 2020

Vrijdag  01  Januari  2021  Nieuwjaarsdag
Vrijdag  02  April  2021  Goede Vrijdag
Maandag  05  April  2021  2e Paasdag
Dinsdag  27  April  2021  Koningsdag
Donderdag  13  Mei  2021  Hemelvaartsdag
Vrijdag  14  Mei  2021  Studiedag
Maandag  24  Mei  2021  2e Pinksterdag
Vrijdag  31  December  2021  Extra sluitingsdag

Studiedagen pedagogisch medewerkers: alle locaties zijn gesloten

Vrijdag  02  April  2021  Studiedag
Vrijdag  14  Mei  2021  Studiedag

Vervroegde sluiting: op deze dag sluiten wij eerder

Vrijdag  24  December  2021  15.30 uur