Bij Het Kinderparadijs vinden we het belangrijk om goed geworteld te zijn in de samenleving en de buurt waarin de locatie gevestigd is. Daarom doen wij ons best om goed contact op te bouwen en te onderhouden met de scholen, de maatschappelijke instellingen, ouders en kinderen uit de buurt.

Ontwikkelen in een vertrouwde omgeving

Wij vinden dat ieder kind zich moet ontwikkelen op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Om zich optimaal te kunnen ontplooien hebben de kinderen een veilige ruimte nodig, een vertrouwde omgeving met personen die ze kennen en vertrouwen. De inrichting van alle ruimtes is daarom ook afgestemd op de behoeften en de ontwikkeling van de kinderen die in de ruimtes verblijven. Het ontwikkelen van de persoonlijke- en sociale vaardigheden worden gestimuleerd met spelvormen en door het kind, goed begeleid, vertrouwd laten worden met niet alledaagse situaties.

collage2Samen stappen zetten

De stappen en mijlpalen van het kind op motorisch, sociaal, emotioneel en taalgebied worden nauwlettend gevolgd, beschreven en met de ouders besproken. Voor de grotere kinderen geldt dat vooral op het creatieve en het sportieve vlak. De kinderen worden op dit gebied gestimuleerd. Op het cognitieve vlak stimuleren betekent zorgen dat kinderen huiswerk maken en zo mogelijk samen met de school de ontwikkelingen volgen en stimuleren.